collecThings* is a handcraft contemporary jewelry brand. It collects it’s inspiration from architecture, nature, daily life objects, built environment… and converts them into wearable forms. collecThings*, interprets jewelries as wearable forms that exist with their own stories, identified with the jewelry user.

 

collecThings* mimariden, günlük hayattan ve doğadan ilham alarak elde üretilen bir mücevher markasıdır. Mimarinin, günlük hayatın, doğanın ve yapılı çevrenin anlarını, nesnelerini ve hikayelerini, takılabilir formlara dönüştürüyor. CollecThings*, mücevheri kullanıcısıyla özdeşleşen, kendi hikayeleriyle var olan giyilebilir formlar olarak yorumluyor.

iremburcu Ummansuis an architect who loves to be and create in every field of art… and she creates wearable forms taking inspiration mainly from architecture, tectonics and every single moment of life.

 

iremburcu Ummansu* sanatın her alanında var olmayı ve üretmeyi seven bir mimar…  Mimariden ve hayatın her anından ilham alarak giyilebilir formlar üretiyor.