Terms and Conditions
contemporary jewelry
collecthings, contemporary jewelry, jewelry, karaköy, istanbul, architecture, silver, gold, apartment, mısır apartmanı, derya apartmanı,
22256
page-template-default,page,page-id-22256,theme-stockholm,qode-social-login-1.0.2,stockholm-core-2.1.5,woocommerce-no-js,select-theme-ver-7.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Websitesi Kullanım Sözleşmesi

CollecThings alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

SİTE ‘de sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE ‘ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Kullanım Koşullarını (kısaca “KOŞULLAR” olarak anılacaktır) ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR ‘da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu KOŞULLAR ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası, 07.12.2015 tarihinde SİTE üzerinden yayınlanarak, SİTE ‘yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

1. TANIMLAR

İşbu KOŞULLAR’da geçen,

SİTE: SİTE SAHİBİ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan collecThings adlı web sitesini,
SİTE SAHİBİ: SİTE’yi işleten’i,
KULLANICI(LAR): SİTE ‘ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE ‘de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i,
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıları,
İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,
HİZMET(LER): KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SİTE SAHİBİ tarafından SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamaları ve SİTE üzerinden KULLANICI(LAR)’a ürün satışını,
SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI: KULLANICI’nın, yalnızca KULLANICI tarafından bilinen, SİTE’ye erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgileri,
GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE’de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını
ifade etmektedir.

2. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. GENEL OLARAK

2.1.1. KULLANICI, HİZMETLER’den faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR’a, SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. KULLANICI, SİTE SAHİBİ ‘nin, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, KULLANICILAR’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.3. KULLANICILAR’ın HİZMETLER’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen KULLANICILAR’a aittir. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SİTE SAHİBİ’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.1.4. KULLANICILAR, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan, SİTE SAHİBİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, SİTE SAHİBİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICILAR’ın SİTE üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE SAHİBİ doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.2. SİTE ÜZERİNDEN ÜRÜN ALIMI İLE İLGİLİ OLARAK

2.2.1. KULLANICI, SİTE’de ilan edilen/yayınlanan ürün/ürünleri satın alabilir. KULLANICI, satın aldığı ürüne/ürünlere ilişkin olarak SİTE SAHİBİ ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.2. SİTE SAHİBİ, SİTE üzerinden satın alınan ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alıcı KULLANICI’ya veya alıcı KULLANICI’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur.

2.2.3. Teslim masrafları (kargo ücreti) alıcı KULLANICI tarafından ödenir. Kargo firmasının, ürünün/ürünlerin teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün/ürünlerin alıcı KULLANICI’ya teslim edilememesinden dolayı SİTE SAHİBİ sorumlu tutulamaz.

2.2.4. SİTE SAHİBİ’nin mesafeli satım sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, SİTE SAHİBİ, alıcı KULLANICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/ürünleri alıcı KULLANICI’ya tedarik edebilir.

2.2.5. SİTE SAHİBİ, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı KULLANICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli alıcı KULLANICI’ya iade eder.

2.2.6. Ürünün/ürünlerin teslimatı için, ürünün/ürünlerin bedelinin alıcı KULLANICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SİTE SAHİBİ, ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.2.7. Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra alıcı KULLANICI’ya ait kredi kartının alıcı KULLANICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SİTE SAHİBİ ‘ne ödememesi halinde, alıcı KULLANICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü/ürünleri 3 (üç) gün içinde ‘e iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri SİTE SAHİBİ ‘ne ait olacaktır.

2.2.8. SİTE SAHİBİ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı KULLANICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı KULLANICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı KULLANICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı KULLANICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı KULLANICI, olası gecikmeler için SİTE SAHİBİ’nin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SİTE SAHİBİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı KULLANICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

2.2.9. SİTE SAHİBİ, alıcı KULLANICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içeresinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanabilmesi için, alıcı KULLANICI tarafından, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, SİTE SAHİBİ’nin info@collecthings.com.tr e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.

2.2.10 SİTE SAHİBİ, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli alıcı KULLANICI’ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade edecektir.

2.2.11. Alıcı KULLANICI, cayma hakkını; kendisine veya 3. bir kişiye teslim edilen ürünü/ürünleri, faturası ve iade formu ile birlikte SİTE SAHİBİ’ne göndererek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SİTE SAHİBİ’ne aittir.

2.2.12. Alıcı KULLANICI, iade edilecek ürünün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.13. Alıcı KULLANICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, alıcı KULLANICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca alıcı KULLANICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek her türlü mal söz konusu olduğunda da cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

3. SİTE SAHİBİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. SİTE SAHİBİ, SİTE’de sunulan HİZMETLER’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. SİTE SAHİBİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

3.2. SİTE içerisinde, yalnızca SİTE SAHİBİ tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, SİTE SAHİBİ’nin kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, SİTE SAHİBİ ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.3. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE ‘ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, alıcı KULLANICI ‘nın yaşayacağı sorunlardan SİTE SAHİBİ sorumlu tutulamaz.

3.4. SİTE SAHİBİ, SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde KULLANICILAR’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman HİZMETLER’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SİTE SAHİBİ tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili KULLANICILAR’ın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, SİTE SAHİBİ tarafından ilgili HİZMETLER’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından KULLANICILAR’a duyurulur.

3.5. SİTE SAHİBİ dilediği zaman, SİTE ‘de bildirmek suretiyle, HİZMETLER’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. SİTE ‘de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER’den değişiklikten önce faydalanan KULLANICILAR’a da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

3.6. KULLANICILAR, SİTE SAHİBİ’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SİTE SAHİBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde SİTE SAHİBİ tarafından yapılabilir. SİTE SAHİBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR ‘a aittir.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

SİTE SAHİBİ, SİTE ‘de, KULLANICILAR’la ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. SİTE SAHİBİ, KULLANICILAR’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. SİTE ‘nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “SİTE SAHİBİ ‘nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SİTE SAHİBİ’ne ait ve/veya SİTE SAHİBİ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICILAR, HİZMETLER’i, SİTE SAHİBİ bilgilerini ve SİTE SAHİBİ ‘nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının HİZMETLER’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SİTE SAHİBİ’nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. KULLANICILAR SİTE SAHİBİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. SİTE SAHİBİ’nin, HİZMETLER’i, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. DEĞİŞİKLİKLER

SİTE SAHİBİ, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu KOŞULLAR ‘ı herhangi bir zamanda, SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu KOŞULLAR ‘ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SİTE SAHİBİ, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SİTE SAHİBİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SİTE SAHİBİ ‘nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SİTE SAHİBİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu KOŞULLAR ‘ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu KOŞULLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu KOŞULLAR ‘dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SİTE SAHİBİ’NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, işbu KOŞULLAR’dan doğabilecek ihtilaflarda, SİTE SAHİBİ’nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; SİTE SAHİBİ’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme KULLANICI ‘nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

This Website End User Agreement (“End User Agreement”)

is executed by and between KANO TASARIM and the customer logged into the Website and/or the member customer at the time of approval by the customer in the electronic environment with respect to the utilization of the Website. The customer agrees and declares that s/he has already read the End User Agreement entirely and understand the content of the Agreement completely and approve all the provisions of the same through login to the Website and/or become a member.

 1.  Definitions

CollecThings: Kano Tasarım ve Mimarlık Hizmetleri

Site: States the website formed of the www.collecthings.com.tr zone name and of the sub zone names subjected to this zone name and through which the value added services which are formed in connection with this site are provided.

Buyer: States the Members who signed up the Site and whose Membership is approved and who buys the goods over the Site which are put up for sale on the Site within the scope of the provisions of Remote Sales Agreement by collecThings.

Content: States all kinds of visual, literary and auditory images such as all kinds of designs, logos, signs, information, files, pictures, music, numbers and others which are published on the Site or to which the access is available.

Service: States the services which are provided to the Members by Collect-things within the scope of this agreement and for whose content collecThings always has a right to make amendments.

User: States the real and regal entities who accesses the Site online and who benefit from the Services that are provided within the conditions that are specified on this Agreement.

Product: States all kind of products and/or services that are being sold by the website.

 1.  The Subject And The Scope of The Agreement

The subject of this agreement is the determination of the services that are provided on the site, of the conditions for benefitting from these services and of the rights and responsibilities of the parties. The scope of this agreement is all kinds of declarations such as warnings, writings and explanations that are made by collecThings with regard to the use within the Site, to the membership and to the services through the scope of this Agreement, this Agreement itself and its annexes. By accepting the provisions of this Agreement the Members, will also be accepting all the declarations that are made by collecThings with regard to the use within the Site, to the membership and to the services. The members accept, declare and undertake to act in compliance with all kinds of matters that are specified on the mentioned declarations.

 1. THE MEMBERSHIP CONDITIONS

  3.1.  The membership is completed upon the completion of the membership forms that are necessary in order to be a Members of the Site by the people who want to be a Member from the related sections of the Site; the entrance of the identification information, approval of the correctness of all kinds of information requested for the membership; carrying out the registration transactions by means of paying the price in the cases which the membership is subject to a price and the approval of the registration transactions by collecThings. The people whose membership transactions are not completed cannot obtain the membership quality that is specified on this Agreement.
  3.2.  In order to be able to be a member of the site, it is necessary to be of full age, to be authorized to represent and bind the legal entity for the legal entity members and the membership should not be previously suspended or cancelled within the scope of this agreement by collecThings. The people who are not of full age and the legal entities whose application is made by the people not having the representation and binding authority, the people whose membership is temporarily suspended and the people whose membership is cancelled cannot benefit from the rights of membership even if their Site Member registration transactions are completed.
  3.3.    CollecThings always can terminate this Agreement unilaterally without needing any reason and without making any notification in a way that it will immediately be effective and can cancel the membership of the Member. The termination or the cancellation of the membership in this way does not in any way impose any liability against collecThings to pay any indemnity. collecThings, in the cases deemed necessary, has the right to cancel or suspend the membership of a member even without terminating this Agreement. Including these cases but not limited to these, if collecThings reaches the conclusion that the provisions of this agreement and the rules of the Site are not followed and that any transaction carried out by the Member poses a risk at any time legally or in terms of the information security of collecThings, Site and/or the Members or damages or will be able to damage the commercial interests of collecThings, it can decide upon one of the choices among the termination of this Agreement, suspension of the Membership or the cancellation of the membership, which are specified in this article, and can apply them.

 2. Rights And Responsibilities

4.1. Rights and Responsibilities of the Member

4.1.1. The member, while carrying out the membership transactions, benefitting from the Services and while carrying out any transaction with regard to the Service, accepts that s/he will act in compliance with all the provisions existing in this Agreement, with the rules/declarations specified with regard to the Services from which the members benefit on the related sections of the site and with all the legislations in force, that s/he read, understood and approved all rules and conditions written herein.

4.1.2. The Member, within the cases which collecThings is liable to make explanations to the official authorities as per the imperative legislation provisions in force, accepts that collecThings will be authorized to explain the secret/private/commercial information belonging to the users to the official authorities in the event that these information are requested by the official authorities and that no indemnity will be demanded from himself/herself for this reason regardless of any name under. Besides, upon the Member’s application to collecThings by claiming that his/her rights are violated by the third parties with regard to the materials that the Member published on the site and that s/he will go to law or in the event that it is notified to collecThings that one of the parties wishes to go to law on the conflicts between the members, collecThings has the right to share the Member Information of the member with the opposing party.

4.1.3  The member is responsible for the protection of the Membership Information safely, for ensuring that this information is only used by him/her and for keeping them from third parties. The member, because of the mistakes and negligence on this matter, is responsible for the losses that collecThings, other members and the third parties will suffer.

4.1.4  The members declare and undertake that the information within the site provided by him/her is true and legal and that the publication of the information in question over the internet will not create any contradiction to law in accordance with the legislations in force. collecThings cannot be enjoined for investigating the correctness of the information which is directly submitted to itself by the Member or provided, amended or uploaded by itself over the Site and for assuring or undertaking that this information is reliable, true and legal. Also it cannot be held responsible for any loss that can arise on account of the fact that such information is contradictory to law, incorrect or faulty or that it is published.

4.1.5  The member, without the written consent of collecThings, cannot transfer this Agreement or his/her rights and responsibilities within the scope of this Agreement to any third party wholly or partially.

4.1.6  The Member, who benefits from the services and uses the Site, can carry out transaction over the Site for only legal purposes. The legal and criminal responsibility for all the actions and transactions that the Member carries out over the Site. The member accepts and undertakes that s/he will not reproduce, copy, distribute, process the goods, pictures, texts, visual and auditory images, video clips, files, catalogues and lists within the Site that can constitute a violation against the real or personal rights and properties collecThings, any other Member and/or third parties or will not upload the content which can result in such and which are specified herein this article and that s/he will not engage directly and/or indirectly  in competition with collecThings either through these actions or through other ways. The Member, on account of the activities that s/he carried out on the Site against the law and the provisions of this agreement, becomes responsible for the losses that collecThings, other Members and the third parties can suffer from.

4.1.7  All the responsibilities arising from the services and published content on the Site provided by the Members, including the Buyers, and the third parties belong top themselves and collecThings in any way cannot be held responsible.

4.1.8   The Member accepts declares and undertakes that the responsibility of all kinds of actions and transactions that s/he carries out over the collecThings Membership Account belong to him/her, that s/he will not make any plea and/or objection that s/he did not carry out the actions and transactions carried out and/or that s/he will not avoid fulfilling the responsibilities on the basis of this plea or objection.

4.2.    Rights And Responsibilities of collecThings

4.2.1.  collecThings has the right to always change Services and Contents that are presented on the Site, to close the information and content that the Members uploaded to the system to the access of the third parties including all the Users and Buyers and to erase them. collecThings can use this right without making any notification. The members have to immediately carry out the amendments and/or corrections that collecThings requested. collecThings, when necessary, can carry out the amendments and/or corrections by itself. The legal and criminal responsibilities of  the losses that can arise by reason of the fact that the amendments and/or corrections requested by collecThings are not carried out by the Members on time belong completely to the Members.

4.2.2.  If a link is given by the Members or only for the reason of reference convenience by collecThings, this cannot be interpreted as the link is given by collecThings for the purpose of supporting the internet sites to which those given links are directed or cannot be acknowledged as any declaration or warranty is given by collecThings directed to the internet site in question or its content. collecThings does not accept any responsibility with regard to the sites, files and contents that are accessed in this way.

4.2.3.  collecThings has the right to always check the messages and contents that are against the operation of Site, law, rights of the others, terms of the agreements and to the public decency and to cancel them from access. CollecThings can cancel the membership of the Member who makes the entrance of such content and message without making any notifications.

 1. Privacy Policies

Collect-things can use the information related to the Members on the Site within the scope of this Agreement and of the Privacy Policy, which is an inseparable part of this Agreement. collecThings can only use the private information belonging to the Members and can only share them with the third parties within the conditions that are specified on the Privacy Policy.

 1. Intellectual Property Rights

         The information that are accessed within the Site and that are provided by the Members legally and the whole elements (including but not limited to the collecThings database, collecThings interface, goods, text, image, html code and the other codes) of this site (altogether will be referred as to the works of collecThings that are subject to the copyright) belongs to collecThings and/or taken under license from a third party by collecThings. The Members does not have the right to resell, process, share, distribute and exhibit the goods, services, information and the works that are subject to the copyright of collecThings. Within the provisions of this Agreement and except for the cases that are allowed by collecThings, the Members cannot reproduce, process and distribute the goods and the works that are subject to the copyright of collecThings or cannot make or prepare the works that are derived from these. Within the provisions of this Agreement and in the cases that are not authorized by collecThings, collecThings keeps all its rights reserved directed to the goods, services, information, works that are subject to the copyright, trademarks, commercial outlook or other properties and information on.

 1. The Amendments of Agreement

      CollecThings can amend this Agreement at any time deemed appropriate by declaring it on the Site unilaterally and wholly at its own discretion. The amended provisions of this Agreement will be effective on the date they are declared and the rest of the provisions will remain in force and will continue to be effective in terms of their results and influences. This Agreement cannot be amended through the unilateral declaration of the Member.

 1. Force Majeure

In all the cases that are assumed as the force majeure by the law, collecThings is not responsible by virtue of not executing or less or late executing any of the performances which it undertakes through this Agreement. This and the cases such as this will not be assumed as delay, less executing or not executing or default or no indemnity under any name will be demanded from collecThings for these cases. The term force majeure will be interpreted as the events that are inevitable, that collecThings cannot prevent despite showing the due diligence and that is out of the reasonable control of the related party including but not limited to natural disaster, rebellion, war, labor disruption, communication problems, internet and infrastructure breakdowns, restoration and renovation works related to the system and the breakdowns that can occur for this reason, power cut and adverse weather conditions.

 1. Applicable Law and the Authority

On the execution, interpretation and on the governance of the legal relationships arising within this agreement, the Turkish Law will be applicable except for the Turkish rules of conflict of laws in the event that there is the element of foreignness. On the settlement of all kinds of contradictions that can arise from this agreement, the Courts of Istanbul and the Enforcement Offices will be the authority.

 1. Enforcement

    This Agreement entered into force by having been mutually accepted upon the Member’s electronic approval.

Privacy Policy

We consider all the information you share with us private and confidential. We collect customer information in an effort to improve your shopping experience and to communicate with you about our products and services. We may pass your details to other organizations who we believe have products or services which we think may be of interest to you.

The information you provide to us may be accessed by or given to third parties some of whom act for us for the purposes set out in this policy or for other purposes approved by you. Those parties process information, fulfill and deliver orders on our behalf. We may also pass aggregate information on the usage of our website to third parties but this will not include information that can be used to identify you.

collect-things.com reserves the right to disclose the information about you as required by law, in response to legal process and law enforcement requests, and as necessary to protect the property, interests and rights of collect-things.com and others.

Please note that when you purchase from us we will continue to confirm your order by email. In addition we may also need to contact you by phone or post with other details regarding your order.

We take the security of your personal details seriously at collect-things.com and have used industry standard precautions to safeguard your personal and payment details. Every time you enter an area of the site that carries or requires sensitive information such as your credit card details, an icon resembling a padlock will appear at the bottom of your browser window. This is an indication that the site is secure.